Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Zapraszamy w najbliższą sobotę 24.03.2018 r. na Drogę Krzyżową wokół klasztoru w Bąblinie, która odbędzie się o godz. 6.00. Po Drodze o godz. 7.00 Msza św. w klasztornej kaplicy. Następnie zapraszamy  do siedziby Stowarzyszenia na herbatę i wspólne robienie palm wielkanocnych. W trakcie spotkania będzie można wesprzeć Hospicjum Domowe.