Zarząd

Prezes: Grażyna Stachowiak

Wiceprezes:Mieczysław Rafał Szefler

Sekretarz: Halina Chudzik

Skarbnik: Elżbieta Kostka

Opiekun duchowy : ks. Zbigniew Urny