Holenderscy wolontariusze z Fundacji utworzonej jeszcze w Stanie Wojennym w celu niesienia pomocy Polakom, odwiedzili siedzibę naszego Stowarzyszenia. Wielokrotnie wolontariusze z Holandii wspomagali darami nasze Stowarzyszenie hospicyjne za co składamy serdeczne podziękowanie.  W trakcie spotkania miała miejsce wymiana doświadczeń zapoznanie się z kierunkami działań i dopracowanie szczegółów kolejnego transportu darów w postaci łóżek dla naszego Hospicjum. Członkowie zarządu Stowarzyszenia wręczyli wolontariuszom pamiątkowe dyplomy i upominki od Burmistrza Obornik promujące nasz region. Panu Adamowi Malińskiemu składamy serdeczne podziękowanie za jego ogromne zaangażowanie w budowanie partnerstwa międzynarodowego, pozyskiwanie darów dla Hospicjum i zorganizowanie tego spotkania.

HOLENDRZY

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...